Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Poszukujemy rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

•opiece i wychowaniu dziecka,

•prowadzeniu gospodarstwa domowego,

•kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która w szczególności:

•ma stałe źródło utrzymania,

•ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,

•w rodzinie nie występują uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard i inne);

•członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

•złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w OPS w Stawiskach,

•udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

•uzyskać pozytywną opinię kierownika OPS,

•podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu niektórych, wyłącznie uzasadnionych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (zakup biletu, art. szkolnych, wyjścia rekreacyjno – kulturowe etc.).

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach

ul. Polowa 21

18 – 520 Stawiski

tel. 86 278 52 05

opsstawiski@onet.pl www.stawiski.naszops.pl

 

 

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl