„Rodzina 500 plus” już od 1 sierpnia 2017r.  można składać wnioski o świadczenia wychowawcze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach lub przez internet.

 

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach

od dnia 1 sierpnia 2017 roku

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach

ul. Polowa 21

18 – 520 Stawiski

tel. (86) 278 52 05 / (86) 278 51 37

 

 

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska

 

© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl