„Rodzina 500 plus” już od 1 liupca 2019r.  można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie wychowawcze natomiast od 1 sierpnia 2019r. wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w wersji papierowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach.

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na każde dziecko niezależnie od dochodu.

Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Złożenie wniosku możliwe będzie przez internet, za pośrednictwem poczty lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektroniczej.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach

od dnia 1 sierpnia 2019 roku

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach

ul. Polowa 21

18 – 520 Stawiski

tel. (86) 278 52 05 / (86) 278 51 37

 

 

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska

 

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl