Projekt "Zawsze aktywni" realizowany jest od dnia 01.08.2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym beneficjentem (czyli projektodawcą) projektu jest Gmina Stawiski, realizatorem - Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Cel projektu to pobudzenie aktywności zawodowo społecznej uczestników, przede wszystkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, zwiększenie samodzielności oraz samooceny.

Projekt "Zawsze aktywni" skierowano do 12 osób, mieszkańców Gminy Stawiski - bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku od 15 do 64 lat.

W ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwiększających szanse poruszania się na rynku pracy oraz samodzielności, uczestnicy Projektu wzięli udział w zajęciach indywidualnych i grupowych zarówno z psychologiem, jak i doradcą zawodowym.

 

Beneficjenci uczestniczyli także w warsztatach wizażu, gdzie nabyli umiejętności kreowania własnego wizerunku.

Dwoje uczestników Projektu ukończyło kurs prawa jazdy, nabywając uprawnienia do kierowania pojazdem.

Uczestnicy nabyli umiejętności i przygotowanie zawodowe biorąc udział w kursie fryzjerskim

http://www.stawiski.naszops.pl/img/upload/images/721420016044-6.jpg

Uczestnicy projektu "Zawsze aktywni" uzyskali możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Uwierzyli we własne możliwości, dzięki czemu stali się bardziej mobilni i samodzielni , a także zwiększyli swoją aktywność i udział zarówno w życiu społecznym, jak i kulturalnym.

  

Spotkanie opłatkowe.

http://www.stawiski.naszops.pl/img/upload/images/421420186353-1.JPG

 

http://www.stawiski.naszops.pl/img/upload/images/631420186397-1.JPG

 

 

 

 

Opublikował(a):
Wioleta Malinowska
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl