W dniu 1 czerwca 2018 roku Pan Premier Mateusz Morawiecki podpisał przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061).

  Program „Dobry start” to 300 zł raz w roku (jednorazowego) wsparcia dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dziecka/osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na dochody rodziny.

  Wniosek o świadczenie będzie można składać tych samych instytucjach co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej, lub innej jednostce wyznaczonej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

  Wniosek o świadczenia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

  Wnioski będzie można składać: od 1 lipca 2018 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną;

- od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną w formie papierowej.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Ważne!

   Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

  Jeśli zostanie złożony w kolejnych miesiącach to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  Jednocześnie, dla osób zainteresowanych, uruchomiona zostaje Infolinia (dostępna w okresie od 11 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. w godzinach 10:00–13:00).

I N F O L I N I A

8 0 0 1 6 0 1 2 1

Osobą koordynującą Program jest Pani Katarzyna Agnieszka Malinowska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 11.

 

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach ul. Polowa 21 18-520 Stawiski lub pod nr telefonu 862785205.

 

Wykaz aktów prawnych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061)

Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r., poz. 514)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1076)

 

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska

300 zł dla każdego ucznia - od 1 lipca 2020r. można...

Od środy 1 lipca można składać wnioski o pieniądze z trzeciej edycji rządowego programu Dobry Start, który jest znany również pod nazwą 300+. Pieniądze z programu Dobry Start -300 zł - przyznawane są raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez...

czytaj dalej...
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl