Główny Księgowy- Elżbieta Wysocka 

tel. 86 278 52 05

Pracownicy Socjalni:

Teresa Zaręba 

Ewa Szadziul

Izabela Łoszewska

Joanna Rogińska

tel. 86 278 52 05

Świadczenia Rodzinne

Inspektor- Aneta Dęby

Świadczenia Wychowawcze / Fundusz alimentacyjny

Pomoc administracyjna - Iwona Staniurska

Karta Dużej Rodziny

Pomoc administracyjna - Robert Sanicki

tel. 86 278 52 05 lub tel./fax 86 278 51 37

od 01.07.2021r

Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
ul. Polowa 26
18-520 Stawiski

Sekretariat pok. nr 4
Marzena Bigda
tel. 86 273 81 70
m.bigda@stawiski.pl

Główny księgowy pok. nr 1
Elżbieta Wysocka
tel. 86 273 81 79 
e.wysocka@stawiski.pl

Pracownicy socjalni pok. nr 10
Teresa Zaręba
tel. 86 273 81 78
 t.zareba@stawiski.pl
Ewa Szadziul
tel. 86 273 81 77
e.szadziul@stawiski.pl
Joanna Rogińska

Organizator pomocy społecznej pok. nr 6
Izabela Łoszewska
tel. 86 273 81 73

i.loszewska@stawiski.pl

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych pok. nr 7
Iwona Staniurska
tel. 86 273 81 75
i.staniurska@stawiski.pl
Emilia Kowalska
tel. 86 273 81 76
e.kowalska@stawiski.pl

Świadczenia rodzinne pok. nr 6
Aneta Dęby
tel. 86 273 81 74

a.deby@stawiski.pl  

 

 

Opublikował(a):
Marzena Bigda
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl