Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Od 1 stycznia 2017 roku z tyułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu dla kobiet w ciąży i rodzin "Za  życiem"( Dz. U, z 2016, poz. 1860).

- Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

- Podstawowym warunkiem ubiegania się o świadczenie będzie posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

- Ponadto jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

- Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie bądź  gdy dziecko urodziło się martwe.

- Świadczenie, o którym mowa przyzawane będzie również na dzieci urodzone w 2016 roku,

- Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach poniżej.

 

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska

 

 


© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl