RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚCIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej uprzejmie informuje , że stale poszukuje osób gotowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci czasowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej .

Żadna nawet najlepsza placówka, nie zastąpi dziecku domu i rodziny. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin zastępczych – a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna rodzina nie może się nim zająć, a sytuacja dziecka nie pozwala, by trafiło do adopcji. W rodzinie zastępczej dziecko może wychowywać się w naturalnych warunkach, otoczone miłością, rodzinnym ciepłem, troską. Rodzina zastępcza zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, jest dla dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej, młody człowiek może zaspokoić potrzebę przynależności i miłości, uznania i samorealizacji. Pobyt w rodzinie zastępczej znacznie zwiększa szanse, że w przyszłości dziecko założy własna szczęśliwą i prawidłowo funkcjonującą rodzinę.

Rodzicem zastępczym może być zarówno osoba pozostająca w związku małżeńskim jak i samotna. Osoby, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości i które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Osoba odważa i odpowiedzialna.

Rodzicom zastępczym oferowane jest pełne wsparcie :

  • Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.
  • Specjalistyczne szkolenia.
  • Pomoc finansowa na utrzymanie dziecka .

Dokładnych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30  na stronie internetowej: www.pcprkolno.pl lub pod numerem telefonu: 86 278 13 34.

Masz pytanie napisz: pcpr@powiatkolno.pl


© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl