REKRUTACJA MŁODZIEŻY w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” Z A P R A S Z A M Y  !

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROEJKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji zajęć w ramach projektu: listopad 2017 r. – sierpień 2018 r.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW: Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia osoby bierne zawodowo   w tym: Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE. Zaplanowane formy wsparcia: wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, grupowe treningi i warsztaty z psychologiem, indywidualne wsparcie psychologiczne, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym  zajęcia z obsługi programów komputerowych, kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się, pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju) trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym]

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Wojska Polskiego 31

 18-500 Kolno Tel: 86 278 10 62

 

 

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska


© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl