Pomoc dla osób dotniętych przemocą w rodzinie.

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P.  z  2014r., poz. 445), wojewoda ewidencjuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotniętym przemocą w rodzinie.

 

Niżej, w załącznikach zamieszczone zostały następujące wykazy:

1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim.

2. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego.

3. Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego.

 

 

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska

 

 


© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl