INFORMACJA o wypłatach świadczeń w miesiącu kwietniu 2020r.Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach uprzejmie informuje, że :

- świadczenia wychowawcze (500+)
- dodatki mieszkaniowe

wypłacane będą w dniu 08.04.2020r.


- świadczenia z pomocy społecznej
- świadczenia rodzinne
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

wypłacane będą w dniu 09.04.2020r.

 

Wypłaty dokonywane będą w kasie Banku Spółdzielczego w Stawiskach oraz na wskazane we wnioskach rachunki bankowe.

 


© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl