Wniosek wraz z załącznikami na fundusz alimentacyjny można składać od dnia 1 sierpnia 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach.

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, tzn., że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych.
 
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia. 
W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje bezterminowo.
 
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
 
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem załączników składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach, ul. Polowa 21.Osobą, która zajmuje się świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w tutejszym ośrodku jest podinspektor- Iwona Staniurska.
 
Świadczenie przyznawane jest od miesiąca w którym wpłynął wniosek.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października
do 30 września następnego roku. 
 
 
 
 
Opublikował(a):
Wioleta Malinowska
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl