Wymagane dokumenty do przyznania dodatku mieszkaniowego:
 
 
1)   wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony);
 
2)   dowód opłaty za czynsz (ostatni miesiąc);
 
3)   faktura VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne;
 
4)  zaświadczenie o wynagrodzeniu za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku (wynagrodzenie brutto po pomniejszeniu - składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, koszty uzyskania przychodu);
 
5)  odcinek otrzymywanej emerytury bądź renty za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku (lub nowa decyzja o przyznaniu renty lub emerytury);
 
6)   zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 
7)  zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń;
 
8)   oświadczenie o osiągniętych innych dochodach;
 
9)  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/domu.
 
10) zaświadczenie ze starostwa o powierzchni użytkowej domu, bądź oświadczenie.
 
 
Opublikował(a):
Wioleta Malinowska
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl