Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. istnieje możliwość otrzymania przez tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - oddatku energetycznego.  Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłacony w 2014r. dodatek energetyczny jest zwolniony z opodatkowania.

Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2019r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi- 11,37 zł/ miesiąc,

- składającego się z 2 do 4 osób wynosi- 15,80 zł/ miesiąc,

- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi- 18,96 zł/miesiąc.

 

 

Opublikował/a

Wioleta Malinowska

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl