Program „Dobry Start” na nowych zasadach

22.06.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Co się...


czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze do programu „Asystent Osobisty...

21.06.2021

W związku z przystąpieniem Gminy Stawiski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach informuje, że nadal jest prowadzony nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej .


czytaj dalej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

17.06.2021

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach od 2004 roku wspierają rodziny z gminy Stawiski przekazując produkty żywnościowe.
W 2021 r. paczki otrzymało około 500 osób objętych programem pomocowym realizowanym przez OPS w Stawiskach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...


czytaj dalej...

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

14.06.2021

Uprzejmie informujemy, że 9 czerwca 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy   o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz....


czytaj dalej...

INFORMACJA

08.06.2021

Wydawanie żywności w miesiącu czerwcu 2021r, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021r, w godzinach 9:30 - 13:30, w siedzibie GOKIS - ul. Krótka 4


czytaj dalej...

Projekt PFRON Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu...

19.05.2021

Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej...


czytaj dalej...

Oferta uzupełnienia wykształcenia do poziomu szkoły...

17.05.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach informuje, że Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie oferuje możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej (kl. VII i VIII) - w formie przyuczenia do zawodu oraz szkoły branżowej I stopnia – nauka zawodu....


czytaj dalej...
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl